I sjön
Havsrockan530
Havsrockan530
1975
Havsrockan530
Havsrockan530
1975
Havsrockan530
Havsrockan530
1975
Havsrockan530aquamatic
Havsrockan530
aquamatic 1976
Havsrockan530aquamatic
Havsrockan530
aquamatic 1976
Havsrockan530aquamatic
Havsrockan530
aquamatic 1976
Havsrockan530
okänd årsmodell

av grabbräckena på HT att dömma
är den före 1974
(dvs tillverkad av Stjärnplast)

Havsrockan530
Havsrockan500
Militära varianten, ser ut
som en Havsrockan500
Havsrockan500
en till bild på samma båt.
Havsrockan500
Havsrockan500
Havsrockan500
Weekend
Havsrockan500
Weekend
Havsrockan500
Havsrockan530, 1973
Havsrockan530, 1975
Havsrockan530
Havsrockan530, 1975
Havsrockan530
Havsrockan530, 1976-78
Havsrockan530
Havsrockan530, 1973
Havsrockan530
Havsrockan530 1980

Havsrockan500
Interörer
Havsrockan530
Havsrockan530
1975 (stolar ej original)

Havsrockan530
1975

Weekend
1966 eller 67?

Havsrockan500, 1971

Havsrockan500, 1971

Havsrockan500
snyggt renoverad

Samma RockaPå land

Havsrockan530

Havsrockan530

Weekend

Havsrockan500, 1971