Senast uppdaterad 2002-01-14


1966-07-19 Stjärnplast

Stjärnbåt var nog ett varumärke, bolaget hette 
Aktiebolaget Stjärn-Plast och låg i Burträsk.
Stjärnplast tillverkade Weekend, T-42 och Havsrockan.
Weekend och Havsrockan finns att se på:
Båttyperna och Vi med...
T-42 har jag ingen susning om i skrivande stund.
1971 Stjärnplast Fabriken i Burträsk brann, Weekend och T-42 gick i graven.

Man hann tillverka ca 200-300 Weekendbåtar, 
antalet tillverkade T-42 är okännt i skrivande stund.

1971-1973 Stjärnplast På uppdrag av Stjärnplast plastas Havsrockan upp av
företaget Plast-Lundström i Kåge.
Montering skedde i Stämningsgården utanför Skellefteå.

En uppskattning av tillverkninen av Havsrockan fram till 1973:
Ca 2 båtar per vecka i 4 år. Räknar man med ca 45 arbetsveckor
per år landar man på 2x45x4=360 båtar.

1973 Dahlen & Backlund AB Företaget såldes till Arjeplog, köparna var
Erik Dahlen och Kjell Backlund. Verksamheten övergick i 
det nya bolaget Dahlen & Backlund AB
1978-07-17 Erik Dahlen AB Företaget Dahlen & Backlund AB avslutades, Bolaget 
Stjärnplast bytte namn till Erik Dahlen AB som fortsatte tillverkningen
av Havsrockan.
1979 Erik Dahlen AB Fabriken brann och sagan Havsrockan var slut.

Fram till detta datum uppskattar Erik tillverkningen endast varit 
15-20 båtar, dett pga. att bolaget mer och mer gled över i andra
arbetsuppgifter.

1978-? ? Formhyra för egen Havsrockan530 tillverkning.

 

Här nedan kommer en historisk research om Bolagen och dess verksamhet. Det om Stjärnplast är utförd och sammanställd av Peter Sundberg i Kåge med hjälp av Urban Nyström i Skellefteå. Tusen tack Peter och Urban!
Delen om Dahlen & Backlund av Göran EkströmLITE HISTORIK OM FÖRETAGET STJÄRNPLAST  (1966-1973)

Stjärnplast startades av Ingemar Meijer men även Stig Hellsten kom tidigt med i bilden. Den första båt som tillverkades var modell Weekend.Spantren till pluggen konstruerades av bröderna Olov och Lars Nilsson från Burträsk, dessa två var även konstruktörer av den första generationen Uttern-båtar, två av de få utomstående konstruktörer som Uttern anlitat. Spantren kläddes sedan med hönsnät för att sedan täckas med gips, förmodligen den enda båtplugg som byggts på detta sätt.

Weekend var 4,70 lång och 1,85 bred. Den tog klassegrar i Roslagsloppet, Saltsjöloppet samt Öregrund 1-timmeskörning. Weekend tillverkades i flera olika färger bl.a blågrön och röd. De första Weekend hade träram till rutan men detta blev snabbt åldrat och förstört. Detta föranledde att man skickade ner ett däck till Danmark utanför Köpenhamn där ett företag tillverkade en aluminium-ram som sedan blev standard på Weekend.

De första båtarna tillverkades i Stämningsgården utanför Skellefteå. Tillverkningen flyttades sedan till en gammal skola i Åbyn utanför Burträsk. Där man även tillverkade Havsrocka samt en öppen båt på 4,20 m som kallades T-42. Formen till denna båt köptes från Finland. Havsrockan var den populäraste båt som tillverkades av Stjärnplast. Formen till denna gjöts av från en båt som köptes från USA denna hade tillverkats av det numera mycket kända företaget Sea Ray. Där den tillverkades endast med däck / vindruta, ingen hardtop-båt och endast 5 m tillverkades av Sea Ray. Philipssons i Stockholm importerade denna båt på uppdrag av Stjärnplast, men man var inte helt nöjd med formen så man lade till flera steglister på skrovet. De första Rockorna var 5 m långa men många tyckte de var för trånga, en annan version byggdes som var 5,30 m lång. Detta var en mycket lyckad konstruktion båten blev mera lättdriven och lite rymligare samt att planingströskeln sänktes. Båda Rockorna tillverkades samtidigt ett tag men efter en tid tog 5,30 över helt. Denna fanns även med INU-drev men blev tyvärr "lite för tung i baken". Havsrockan var en succe. Dess största marknad var i Sverige men den sålde även bra i Tyskland och Belgien där den kallades See Roche.

1971 brann fabriken i Burträsk ned, Weekend samt T-42 gick i graven men Havsrockan överlevde. Skrov och däck fortsatte att tillverkas av "Plast-Lundström" i Kåge, nuvarande PTC Plastcisterner, på uppdrag av Stjärnplast för att sedan fraktas till Stämningsgården där den monterades och utrustades. 1973-74 såldes verksamheten till Arjeplog men även den fabriken brann ner kring 1978. Det fanns även en tillverknings-form av Havsrockan som cirkulerade i Umeå. Man kunde hyra formen för att tillverka sin egen Havsrocka 530.

Av Stjärnplast tillverkades uppskattningsvis ca 2 Rockor i veckan under en 4-års period. Hur många som sedan gjordes i Umeå och Arjeplog har jag inga uppgifter på. Av Weekend tillverkades uppskattningsvis ca 200-300 båtar totalt. När Ingemar Meijer var på semester på Kanarie-öarna 95-96 såg han en form på en Rocka. Att det var Stjärnplasts gamla form kunde han se eftersom det var han som hade byggt formen. Havsrockan var den enda båt som Stjärnplast byggde som var godkänd av sjöfartsverket. Kapellen till dessa båtar tillverkades av Samhall i Skellefteå.

Peter Sundberg, Kåge
med hjälp av Urban Nyström, Skellefteå
 

Tillägg av Göran:
Som kuriosa kan nämnas att företagsnamnet Stjärnplast åter dök upp 1985, men denna gång i skåne (Påarp, sydväst Helsingborg). Företaget är aktivt och ägnar sig åt återvinning och mindre plastarbeten. Detta bolag har ingen historik gemensam med det Stjärnplast som tillverkade våra båtar.LITE HISTORIK OM FÖRETAGEN DAHLEN & BACKLUND och ERIK DAHLEN AB (1973-1979)

Företaget Dahlen & Backlund AB tillverkade båten under tiden 1973-1978, 1978 drog sig en av delägarna tillbaka och bolaget Dahlen & Backlund AB avslutades. Istället genomgick det tidigare aktiva bolaget Stjärnplast ett namnbyte till Erik Dahlen AB. 1979 Brann fabriken och tillverkningen av Havsrockan lades på hyllan, och har där förblivit.

Göran Ekström, Huddinge
efter telefonintervju med Erik Dahlen i TunisienInfo från Patent & Reistreringsverket:
Aktiebolaget Stjärn-Plast registrerades den 19:e juli 1966 och en registrering av namnbyte till Erik Dahlén Aktiebolag genomfördes den 11 april 1978.

Sammanlagt ca 380-400 Havsrockor och 200-300 Weekend tillverkades.
 

Åter